Kindbehartiging bij scheiding

Iedereen weet dat het belang van het kind voorop hoort te staan bij een scheiding. De praktijk is helaas vaak anders. Als ouder heb je je handen vol aan je eigen emoties en dan moet er op financieel en praktisch gebied ook veel geregeld worden. Bij de Kindbehartiger kan je kind in een neutrale omgeving zijn of haar stem laten horen. Hierbij heb ik als doel je kind met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten na een scheiding.

Ieder jaar horen ruim 70.000 kinderen dat hun ouders uit elkaar gaan. Gemiddeld hebben deze kinderen en jongeren twee keer zoveel problemen als kinderen waarbij het gezin wel intact is. Vooral scheidingen met veel conflicten hakt er bij kinderen in en kan veel sporen nalaten.
Als Kindbehartiger ben ik er speciaal voor de kinderen. Om te luisteren naar hun stem. Om een neutrale vertrouwenspersoon te zijn voor, tijdens of na een scheidingssituatie . Want hoe moeilijk kan het zijn voor een kind om tegen papa of mama te zeggen wat ze werkelijk graag zouden willen. Wellicht kwetsen ze dan een van beide ouders.
In een kindbehartiger traject ondersteun ik daarnaast ook de ouders bij de invulling van het ouderschap na de scheiding. Wat zijn de wensen van de kinderen en wat zijn de mogelijkheden van de ouders. De informatie die uit een traject komt, kan als input gebruikt worden voor het ouderschapsplan.
Kinderen kunnen ook jaren na de scheiding nog last hebben van de scheidingssituatie. Zij kunnen dit op verschillende manieren uiten. Denk aan verminderde schoolresultaten, opgekropte gevoelens, veranderingen in gedrag en zich afkeren van ouders of één van de ouders. Ook hierbij kan een Kindbehartiger ondersteunen.
Samengevat kan je van mij als Kindbehartiger verwachten.

  • Uitleg aan de kinderen over de scheidingssituatie.
  • Een vertaalslag van de stem van het kind naar de ouders.
    Inzicht in de
  • (gezins)positie, hechting, ontwikkeling, beleving en wensen van de kinderen.
  • Inzicht over de manier van communiceren als ouders en het effect hiervan op het kind.
  • Aandacht voor de beleving van de ouders en de emoties die bij een scheiding komen kijken.
  • Advies bij praktische zaken zoals de verdeling van de dagelijkse zorg en de opvoeding van de kinderen na een scheiding;
  • Waar nodig verbinding met andere (sociale) professionals, instanties en het juridisch speelveld.
  • Verslaglegging en advisering;