Hoogbegaafdheid

Wanneer je kind hoogbegaafd is, zien de meeste mensen dit als een groot voordeel. Want je kind is dan toch heel erg slim, doet het goed op school en krijgt vast later een geweldige baan. Helaas is de realiteit vaak anders. Een deel van de hoogbegaafde kinderen heeft serieuze problemen. Op school lukt het leren niet, ze voelen zich ‘anders’ en thuis loopt het vaak ook niet goed. Dat kan zich uiten in: driftbuien, woede uitbarstingen, niet kunnen slapen, maar ook in terugtrek gedrag, onzekerheid en faalangst.

Hoogbegaafde kinderen hebben vaak hoge verwachtingen van zichzelf en vinden dat ze alles direct goed moeten doen. Als dat niet lukt, geven ze het al snel op. Zie je wel, ik ben stom. Ik kan het niet.

Wanneer je thuis of op school tegen dergelijke problemen aanloopt, is coaching en therapie mogelijk. Ieder kind is anders en ook ieder hoogbegaafd kind is anders. Dat betekent dat er niet één passende werkvorm is. Soms zal de begeleiding zich richten op sturen op eigenaarschap en zelfsturend vermogen. Zodat je kind weer verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen gedrag en leerproces. De andere keer zal de nadruk liggen op het sturen op een groei mindset. Kinderen die sterk denken vanuit een vaste mindset geloven dat hun persoonlijke eigenschappen vaststaan. Je bent met een bepaalde ‘hoeveelheid’ intelligentie en kwaliteiten geboren en daarmee zal je het de rest van je leven moeten doen. Kinderen die sterk denken vanuit een groei mindset daarentegen geloven dat ze zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren en ontwikkelen. Je talenten zijn slechts het startpunt; je kunt steeds blijven groeien door hard te werken en ervaring op te doen.

De hooggevoeligheid ofwel hoogsensitiviteit van hoogbegaafde kinderen speelt vaak ook een rol. Het is een eigenschap die een gave is, maar ook uitdagingen met zich mee kan brengen. Wanneer je kind om leert gaan met die uitdagingen, kan het talent van de hooggevoeligheid steeds meer tot uiting komen. Vaak is het belangrijk dat deze kinderen hun emoties leren uiten en hun lijf weer gaan voelen.