Kernvisie methode

Heeft je kind moeite met spelling, lezen of rekenen? Is er misschien sprake van dyslexie of dyscalculie? Gaat het moeizaam op school, terwijl je toch echt weet dat er niets mis is met de intelligentie van je kind. Waarschijnlijk heeft je zoon of dochter dan een rechtsgeoriënteerde leerstijl. Kinderen met deze leerstijl worden ook wel ‘beelddenkers’ genoemd. Ze gebruiken bij voorkeur hun rechterhersenhelft. Hierin bevindt zich de emotie, de creativiteit, het ruimtelijk inzicht, het gevoel, de verbeelding, het dagdromen, het overzicht en de muziek.

De meeste beelddenkende kinderen hebben moeite met de leermethodes die op school worden gebruikt. Praktijk Groene Peper werkt met de kernvisie methode. Deze methode leert kinderen een andere werkwijze aan, waardoor blijkt dat ook zij goed kunnen leren.

De kinderen die baat hebben bij de kernvisie methode hebben een rechtsgeoriënteerde leerstijl. Er wordt ook gesproken over ‘beelddenkers’. Ze gebruiken bij voorkeur hun rechterhersenhelft. Hierin bevindt zich de emotie, de creativiteit, het ruimtelijk inzicht, het gevoel, de verbeelding, het dagdromen, het overzicht en de muziek. Deze kinderen hebben de voorkeur om visueel en kinesthetisch te denken. Dus beeldend en met het gevoel. De leermethodes op school sluiten aan bij een linksgeoriënteerde leerstijl. Goed voor kinderen die auditief en rationeel zijn ingesteld. De linksgeoriënteerde leerwijze gaat stap voor stap van probleem naar oplossing. De kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl zetten geen stapjes, maar willen direct naar de oplossing toe. Ze kijken daar of zij het goed hebben gedaan. Zij werken vanuit het grote beeld en leren door verbanden te zien.

Dit betekent niet dat ze dom zijn of een leerstoornis hebben, maar alleen dat ze op een andere manier leren. Ze verwerken de informatie op een andere manier. De Kernvisie methode leert deze kinderen om direct een woordbeeld, letterbeeld of rekensombeeld te creëren. Ze slaan deze op in het lange termijn geheugen. De opgeslagen informatie wordt zo geautomatiseerd. De effecten zijn al na een paar sessies zichtbaar.

Herken jij je kind in een groot aantal van onderstaande kenmerken, dan heeft je kind waarschijnlijk een rechtsgeoriënteerde leerstijl.

 • Praat snel en maakt veel gebruik van armbewegingen en mimiek.
 • Heeft vaak moeite om het juiste woord te vinden en zegt dan ‘dinges’ of ‘je weet wel’.
 • Is creatief en Initiatiefrijk.
 • Heeft een levendige fantasie.
 • Wordt door de omgeving vaak als chaotisch ervaren of is juist zeer ordelijk.
 • Maakt veel niet af. Als het nieuwe eraf is, beginnen ze aan iets nieuws.
 • Gaat eerst doen en dan pas denken.
 • Is gevoelig voor harde geluiden of plotselinge confrontaties.
 • Heeft moeite met het vasthouden van de pen of heeft een zwak handschrift.
 • Is snel afgeleid.
 • Is gevoelig voor kritiek. En is daarom ook vaak perfectionistisch en/of faalangstig.
 • Houdt van lego, puzzels en het maken van dingen. Daarnaast zijn de tv en de computer favoriet.
 • Heeft een zwak besef van tijd.
 • Vragen en opdrachten moeten vaak herhaald worden voor dat ze worden uitgevoerd.
 • Heeft een uitstekend lange-termijn geheugen als het gaat om ervaringen,
  locaties en gezichten.
 • Emotioneel zeer gevoelig.

De kernvisie methode is ook effectief bij de aanpak van sociaal emotionele problemen en gedragsproblemen. Deze kinderen kunnen het probleem visueel maken en daardoor het zelf veranderen.

Praktijk Groene Peper is ook bekend met de ‘Matrixmethode’ en ‘Ik leer anders’ methode.

Voor meer informatie zie ook de website Kernvisiemethode.nl.

Leerproblemen kunnen ook ontstaan door een verkeerde samenwerking tussen beide ogen. Ouders en leerkrachten houden meestal geen rekening met het verband tussen beide. Zie Visueel screener en trainer.