Creatieve therapie bij rouw, verlies en scheiding

Verlies hoort bij het leven. Ook kinderen kunnen hier mee te maken krijgen. Het omgaan met verlies doet iedereen op zijn eigen manier. Soms is het verdriet zo groot dat er extra hulp nodig is. Bij verlies kan je aan verschillende gebeurtenissen denken.

  • Het verlies van een persoon die dierbaar is: een ouder, broer, zus, opa, oma of vriend.
  • De dood van een huisdier.
  • Een echtscheiding. Kinderen verliezen hun vertrouwde gezinssituatie. Een scheiding heeft enorme invloed, omdat er zowel emotioneel als praktisch veel veranderd voor het kind of de jongere.
  • Een verhuizing. Dit kan betekenen afscheid nemen van school, vrienden, sportclub en de buurt.
  • Het verlies van een lichamelijke functie of het accepteren van een lichamelijk beperking.
  • Adoptie, uithuisplaatsing of (langdurige) ziekte.

Allemaal situaties waardoor een kind in een proces van rouw komt. Ieder kind of jongere rouwt op zijn of haar eigen manier. De leeftijd speelt hierin ook een rol. Kinderen en jongeren doorlopen het rouwproces anders dan volwassenen.

Veel kinderen vinden het moeilijk om emoties onder woorden te brengen. Creativiteit is een mooie manier om een verlieservaring een plek te geven en gevoelens te uiten. Via creatieve therapie maakt een kind op een veilige manier contact met zijn of haar gedachten en gevoelens en kan het verlies een plek worden gegeven.