Klachtenprocedure

Praktijk Groene Peper is aangesloten en lid van de beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). De NFG is een beroepsorganisatie voor professionele therapeuten, werkend in de geestelijke gezondheidszorg. Er wordt gewerkt volgens het beroepsprofiel en de beroepscode van deze vereniging. De therapeut is geregistreerd bij de RBCZ en de praktijk heeft een AGB code zodat vergoeding via de zorgverzekering mogelijk is. Naast registratie en certificatie biedt de NFG onafhankelijk klachtrecht. Wanneer je een klacht hebt over de behandeling meld je dit bij voorkeur bij de therapeut zodat er samen naar een oplossing gezocht kan worden. Als dit niet leidt tot een bevredigend resultaat kan je een klacht indienen bij de NFG. Meer informatie over het klachtrecht is hier te lezen.