Werkwijze bij sociaal emotionele begeleiding


Na de kennismaking volgt de intake. Bij kinderen in de basisschoolleeftijd is daar vaak een van de ouders bij aanwezig. Maar dat is niet noodzakelijk. Na deze afspraak maak ik een plan van aanpak. De tweede afspraak is in de meeste gevallen een oudergesprek, waarin het plan van aanpak besproken wordt. Tevens geef ik adviezen voor thuis en zo nodig ook voor school.

De daarop volgende afspraken zijn alleen met je kind. Na een vooraf afgesproken aantal afspraken volgt weer een oudergesprek.

In de begeleiding gebruik ik verschillende werkvormen en therapievormen. Hierbij sluit ik aan bij de hulpvraag en het kind. Zo houdt het ene kind van spelletjes, de ander van bewegen en weer een ander van tekenen en knutselen.

Ter ondersteuning van de therapie wordt indien gewenst advies gegeven over voeding, leefstijl en gebruik van vitamines en mineralen.