Werkwijze bij leerbegeleiding

Bij een traject gericht 0p leerproblemen en/of taakaanpak volgt na een eventuele kennismaking een intake waar bij voorkeur een ouder bij aanwezig is. Dit verhoogt de betrokkenheid voor je kind. In dat gesprek bespreken we de hulpvraag, de verwachtingen en de doelen. Ook stellen we een plan van aanpak op. Daarna zijn er twee mogelijkheden:

  1. Je komt altijd samen met je kind. Ik oefen dan met je kind het vak of de vakken waar hij of zij moeite mee heeft. Als ouder kijk je mee en krijg je tussentijds tips voor de aanpak thuis. Daar ga je thuis mee aan de slag. Ongeveer eens in de 3 weken kom je in de praktijk om de vorderingen te bepalen, te bespreken waar jullie nog tegen aan lopen en om nieuwe onderdelen te behandelen. Hierbij maak ik. Gebruik van de Kernvisie methode.
  2. Je kind komt alleen. Bij voorkeur plannen we een wekelijkse afspraak. Waarin we samen aan een bepaald vak werken. In sommige gevallen geef ik huiswerk mee. Training gericht op Cito is ook mogelijk.

Praktijk Groene Peper heeft jarenlange ervaring op het gebied van bijles en remedial teaching en is goed op de hoogte van de huidige leermethodes op school.